Політика конфіденційності

Розділ І. Загальні положення
1. Web - сайт Crazyland.ua (далі – Сайт) належить на праві власності Ярков Сергій Вікторович, ІПН 2912511116 ( далі – Компанія). Всі фрази та об'єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.
2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в межах Сайту та не поширюється на web – сайти третіх осіб.
3. Дана Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб - споживачів, які є користувачами Сайту (далі – Споживач), окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується Споживачем – користувачем Сайту.
4. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є Споживач.
5. Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

Розділ ІІ. Доступ до персональних даних
1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов'язаних з цивільно - правовими відносинами між Компанією та Споживачем, Споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних, володільцем яких він являється.
1.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов'язаних з цивільно - правовими відносинами між Компанією та Споживачем, Споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.
2. Згода Споживача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення Споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.
3. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (у тому числі з використанням автоматизованих засобів) Споживач надає дозвіл Компанії, входить:
- прізвище, ім'я, по – батькові Споживача та його дітей;
- місце реєстрації та місце фактичного проживання;
- стать;
- інформація про сімейний стан;
- дата та місце народження Споживача та його дітей;
- номери засобів зв'язку (телефон, e - mail та ін.);
- інформація про географічне розташування;
- інформація про банківські та інші фінансові операції;
- інша інформація, яка самостійно вноситься Споживачем.


Розділ ІІІ. Місце зберігання Персональних даних
1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких Споживач надає доступ Компанії, зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням Споживача.
2. Місцезнаходженням Компанії є м.Кропивницький вул.Героїв України 6/13.

Розділ IV. Права споживача
1. Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії, має право:
- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;
- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;
- на доступ до своїх персональних даних;
- отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;
- пред'являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти незаконної обробки своїх персональних даних;
- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- звертатися із скаргами на незаконну обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

Розділ V. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних
1. Компанія звільняється від обов'язку дотримання Політики конфіденційності щодо Персональних даних Споживача у випадку, якщо Споживач самостійно публічно розголошує свої персональні дані.
2. Компанія має право поширювати персональні дані Споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даних є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.
3. Компанія має право поширювати персональні дані Споживача з відповідного письмового дозволу Споживача.

Розділ VI. Знищення та видалення персональних даних
1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких Споживач надає доступ Компанії, підлягають видаленню або знищенню у разі:
- припинення правовідносин між Споживачем та Компанією;
- видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини;
- набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

Ознайомлений